Plan Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa - XI edycja (nowa)

  • 18 marca 2018

Plan Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
 XI edycja (nowa), rok akademicki 2017/2018.

 

Sobota 24.03.2018

9.00-10.30 Źródła informacji – dr K. Adamczyk, s. 1.32

10.45-12.15 Komputeryzacja procesów bibliotecznych – dr P. Marzec, s. 1.33

13.00-14.30 Komputeryzacja procesów bibliotecznych – dr P. Marzec, s. 1.33

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309